Welcome to GTA Multiplayer Romania

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Daniel

VIP
 • Content count

  25
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About Daniel

Recent Profile Visitors

67 profile views
 1. Din câte tin eu minte, lowpings se cam ocupa cu țepe. Oricum, ce e mult și ieftin rar e și bun.
 2. Nu are nici un PFA, pentru PFA iti trebuie minim 18 ani. Nu e cazul la el. Nume firma, CUI si Nr Reg Com sunt luate de pe internet, a pus doar numele lui acolo: https://www.listafirme.ro/tudosa-d.-mihai-pfa-38465666/
 3. Probabil ai făcut proba pe localhost. Pune panelul pe un webhost și fa o proba.
 4. Tot mai mulți neserioși.
 5. De ce a fost nevoie să îi dai lui?
 6. Nu e configurat în totalitate ips-ul. Dacă te uiti in footer, nici toate grupurile nu sunt făcute. // Edit: cu toate ca e mai bine ca ai făcut acum ca poate ia în considerare propunerea și o sa facă direct când face gradele. Pro.
 7. Key-uri steam: [hide] 2Y25J-HLLB5-E39Z8 VYWQY-M9VAC-8P987 NWM53-Y8D0B-JJZKK [/hide]