Welcome to GTA Multiplayer Romania

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Sintetick

Citeste inainte sa postezi!

Înainte de a posta un mod, trebuie să iei la cunostiință următorul regulament și următorul model:

 

- modurile postate la această secțiune trebuie să fie neapărat de SA:MP sau de MTA, în caz contrar topicul dvs. va fi mutat la coșul de gunoi.
- NU aveți voie să postați moduri virusate, moderatorii vor verifica postarea înainte ca ea să fie aprobată.
- dacă ai postat un mod și acesta respectă toate cerințele, topicul tău va fi aprobat în maxim 24 de ore.
- nu aveți voie să postați executabile, doar installere.
- orice mod care nu poate fi instalat de către un moderator / administrator sau cel care se ocupă cu această secțiune, va fi mutat la coș.
- trebuie să oferiți cât mai multe detalii, cu care versiune de joc este compatibilă, dacă necesită SAMPFUNCS (în cazul SA:MP-ului), cleo sau orice alt mod suport.
- sa se ofere informatii despre cum se instaleaza + poze/video
- SPECIFICAȚI CÂND POSTAȚI UN MOD PENTRU CARE JOC ESTE (MTA SAU SA:MP)
- aveți nevoie de minim 20 de postări pentru a publica un mod.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0